Featured Posts

Gravesen Elektronik

har i mange år leveret lyn- og transientbeskyttelser til den danske vindmølleindustri, hvor de er monteret til beskyttelse af telefon- og kommunikationstilslutningen på over 1000 vindmøller over hele verden.

Ikke kun vindmølleelektronik, men al elektronisk udstyr bør beskyttes mod overspændinger forårsaget af lynnedslag, omkoblinger i elnet osv.

Størsteparten af moderne elektronik er helt utilstrækkeligt beskyttet, hvilket resulterer i et stort og stigende antal skader, specielt af telefontilsluttet udstyr.

Den stigende afhængighed af teknologien betyder at omkostningerne forbundet med skaderne ofte bliver meget høje alene i tabt arbejdstid. Dertil kommer ødelæggelse af data og udstyr.

Vi har udviklet 2 serier af lynbeskyttelser, der dækker behovet for sikring af 230V, telefon og kommunikationstilslutninger til hjemmet, kontorer, industri og landbrug: Guard-Pro  og Guard-Light