Featured Posts

ProcessGuard®

kan foretage alle gængse styringer på vandværket, råvandspumper, filterskylning, hydroforedrift mv. Styringen kan tage højde for uforudsete situationer, så den feks automatisk skifter til en anden pumpe, hvis en råvandspumpe ikke leverer vand. Denne funktion, kombineret med en effektiv alarm, giver en meget sikker drift.