Featured Posts

ProcessGuard®

er markedets mest alsidige styrings-, overvågnings og dataopsamlingssystem til små og mellemstore vandværker.

ProcessGuard® er et komplet system, der kan varetage værkets drift og overvågning:

– Styring af pumper, filterskyl mv. på værket
– Fjernstyring af brønde, trykforøgerstationer mv. via 2-trådsforbindelse eller IP
– Alarmering med tale eller tekst på telefon og mobiltelefon. Der er plads til 28 telefonnumre i vagtlisten
– Fjernovervågning vha. PC, SmartPhone eller Tablet-PC
– Dataopsamling af måleværdier, tællere og driftstider. Udskrift på PC, SmartPhone eller Tablet-PC
– Datapræsentation i Excel regneark med dags-, måneds-, års- og tiårsrapporter

vand1-stor

Opgave

vand2-stor

Løsning

Systemet er meget alsidigt, og kan opbygges og udvides efter behov. Vi har leveret ProcessGuard® til vandværker af meget forskellig størrelse, fra værk med få tællersignaler tilsluttet, til styring, alarmering og dataopsamling af omkring 60 signaler.

Rådgivning før køb

Vi bygger anlægget efter de behov der er på det enkelte værk. Vi har ingen standardløsning, da alle vandværker er forskelligt opbyggede og har forskellige krav til styresystemets formåen.

Til gengæld har vi en masse erfaring i hvordan man bedst kan løse de mange opgaver på et vandværk. I samarbejde med værkets ledelse gennemgår vi mulighederne for at rationalisere driften, og kommer med et uforbindende forslag til en styring, der tager størst mulig hensyn til ønsker og økonomi. Vi gør meget ud af rådgivningen før køb, da de fleste af vore kunder ikke er teknisk kyndige. Vi vil kun levere et anlæg hvis vi er sikre på at vi kan udføre opgaven ordentligt. Vores mål er kun at have tilfredse kunder, hvilket vi hidtil altid har kunnet opfylde.

Samarbejde

Da en ombygning af et vandværk ofte omfatter mere end en alsidig styring, har vi indgået et samarbejde med Dansk Miljø- og Energistyring A/S. Sammen har vi den ekspertise der skal til at løse enhver opgave på et vandværk.

dme

Dansk Miljø- og Energistyring A/S en af Danmarks førende styringstavle-leverandører.
DME har uddannet personale i ProcessGuard®-systemet og yder i samarbejde med os døgnservice herpå.

Besøg DME på www.dme-as.dk

Ud over dette har vi samarbejde med en lang række installatører og tavlebyggerfirmaer fordelt over hele landet. Mange steder varetages installationen af ProcessGuard® af vandværkets faste installatør efter vore anvisninger.