Featured Posts

Dataopsamling

foregår via Internettet og præsenteres i Excel-mapper. Data opsamles på Gravesen Elektroniks server og er tilgængelige for alle i bestyrelsen. Der laves følgende rapporter:

 Døgnrapport

– Tællere og drifttider viser døgnet, måned til dato og år til dato

– Måleværdier viser døgnets gennemsnit samt laveste og højeste værdi

– For hver datalinie er et tilhørende søjlediagram der viser målingerne grafisk

– Døgnets alarmer vises med aktiveringstid

PDF_Logo 10/03-08 PDF_Logo 10/12-08

 

Månedsrapport

– Tællere og drifttider viser måneden til dato, år til dato og total

– Måleværdier viser månedens gennemsnit samt laveste og højeste gennemsnitsværdier

– For hver datalinie er et tilhørende søjlediagram der viser målingerne grafisk. Måleværdierne vises med 3 søjler hvert døgns maksimum, gennemsnit og minimum

– Månedens alarmer vises med aktiveringstid

PDF_Logo Marts 2008 PDF_Logo December 2008

 

Årsrapport

– Tællere og drifttider viser år til dato og total

– Måleværdier viser årets gennemsnit samt laveste og højeste gennemsnitsværdier

– For hver datalinie er et tilhørende søjlediagram der viser målingerne grafisk. Måleværdierne vises med 3 søjler hver måneds maksimum, gennemsnit og minimum

PDF_Logo Årsrapport

 

10-års rapport

– Tællere og drifttider viser de sidste 5 års total

– Måleværdier viser de sidste 5 års gennemsnit

– For hver datalinie er et tilhørende søjlediagram der viser målingerne grafisk. Der er to ark til hver måling, de sidste 5 år vist måned for måned og de sidste 10 år vist som total.

PDF_Logo 10 Års-rapport

Klik på en rapport og se et eksempel. Der er 43 sider i hver rapport. Du kan blade ned og se de øvrige sider.

Læg feks mærke til udviklingen i minimumsregistreringen på tilslutning 38, NETFLOW i årsrapporten 2008 på Sejerslev Vandværk. Se forskellen mellem marts og december måneds netflow i månedsrapporterne. Gå helt i dybden og se forskellen i døgnrapporterne for hhv 10/3 og 10/12.

Data vises her på hjemmesiden af tekniske årsager i PDF-format. I praksis er der tale om en Excel-mappe, der giver mulighed for rettelser og videre beregninger. Alle opsamlede værdier er med som tal i rapporterne og kan benyttes til myndighedsrapporter mv.